5.5” x 3.1” 
Metallic silver/black detail and whitewater white trim. 

Moi

$14.00Price